Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kontonet.pl

Firma zwana dalej usługodawcą świadczy usługi informatyczne. Właścicielem firmy jest podmiot gospodarczy wpisany do CEIDG NIP: 6581994990 REGON:521511243 Alpha Software Michał Purtak ul. Wojska Polskiego 5B/66, 26-200 Końskie

Regulamin określa zasady świadczenia usług informatycznych polegających na rejestracji w imieniu kupującego w wybranym serwisie internetowym.

   

   • 1

    

    1. Za pośrednictwem kontonet.pl kupujący zamawia wybraną usługę wymaga to akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

    1. Firma obsługuję tylko i wyłącznie klientów z Polski, zamówienie usługi możliwe jest na prawidłowo skonfigurowanym systemie operacyjnym oraz przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej.

     

     • 2

      

      1. Aby zamówić usługę, należy wypełnić wskazany na stronie formularz.

      1. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji i kliknięcie znaku „KUP TERAZ”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności.

      1. Zamówiona usługa przesyłana jest na wskazany w formularzu zamówienia adres email

      1. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

      1. Po zaksięgowaniu wpłaty usługa w trybie natychmiastowym zostaje zrealizowana.

       

       • 3

      Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta po kliknięciu “kup teraz” oraz opłaceniu zleconej usługi która została wykonana oraz dostarczona do zleceniodawcy.

        

        • 4

         

         1. W przypadku, gdy okaże się, że usługa wykonana jest niezgodnie z zamówieniem, Usługodawca zobowiązany jest do skorygowania usługi by była ona zgodna z zamówieniem.

         1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, na zgłoszenia odpisujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w imieniu zamawiającego usługa zostaje wykonana tak by była zgodna z zamówieniem.

         1. W sytuacji w której usługa nie może zostać zrealizowana, Usługodawca informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie.

        Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

          

          1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma wpisana do CEIDG
           NIP: 6581994990 REGON:521511243 Alpha Software Michał Purtak ul. Wojska Polskiego 5B/66, 26-200 Końskie

          1. Serwis przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

          1. W celu złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych podmiotowi dokonującego dostawy usługi.

          1. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez:
           – mailowo: kontakt@kontonet.pl
           – formularz kontaktowy umieszczony na stronie

          1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy oraz archiwizacji przekazanych danych na podstawie art. 6 ust 1 ppkt a.) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

          1. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody)

          1. Klient jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

          1. Za dodatkową zgodą Klienta, Klient może otrzymywać niezamówioną informację handlową, tj. wszelkie materiały promocyjne i marketingowe.

          1. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

          1. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

          1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

          1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych uniemożliwi nam przyjęcie i realizację usługi.

           

           • 6

          ZAKRES USŁUG – INFORMACJE

          Usługodawca prowadzi realizację usług informatycznych świadczonych drogą elektroniczną

          polegających na:

          -Rejestracji w imieniu kupującego we wskazanym serwisie wraz z aktywacją okresu próbnego, który liczy się od momentu zrealizowania zamówienia.

          -Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za dostęp i korzystanie z serwisów. Korzystając z usług akceptujesz regulamin i politykę prywatności serwisu którego dotyczy usługa.

          -Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych jako cytat

          Shopping Cart